tel. +48 500 832 355

Pomoc w zakresie:

Formy pomocy:

MEDIACJA z łac. mediatio od mediare 'być w środku, pośredniczyć' to metoda rozwiązywania sporów, w której mediator, będący osobą trzecią bezstronną i zdystansowaną, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do kompromisu. Mediacja charakteryzuje się dobrowolnym, poufnym i nieformalnym charakterem. Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków, które umożliwiłyby porozumienie. Mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość, nie roszcząc sobie ambicji dogłębnego analizowania przeszłości i   przepracowywania emocji. Mediacja – także pomiędzy członkami jednej rodziny, nie jest formą terapii rodzinnej.

Joanna Giza - ZnanyLekarz.pl

Pierwszy i jedyny w Polsce
Psycholog 24h w ramach
Krajowego Informatora
www.ostredyzury.pl

Koszt:

  • 1 konsultacja - 200 zł,

  • sesja indywidualna - 200 zł,

  • sesja partnerska - 300 zł,

  • sesja rodzinna - 400 zł,

  • wizyta domowa - 400 zł,

  • opinia pozasądowa - 2 000 zł,

  • warsztaty - 2 000 zł.

Jedyne na rynku
Wizyty domowe