tel. +48 500 832 355

Pomoc w zakresie:

Formy pomocy:

TESTY PSYCHOLOGICZNE to instrumenty badawcze w psychologii, pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć np., że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej. Test psychologiczny powinien być narzędziem wystandaryzowanym, obiektywnym, rzetelnym, trafnym i znormalizowanym. Test powinien też być wyposażony w jasne reguły otrzymywania wyniku, czyli zliczania wartości mierzonej cechy oraz jasno określające zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty. Testy można podzielić na psychologiczne, pedagogiczne, specjalistyczne i ogólnie dostępne, nie wymagające dyplomu magisterskiego – np.psychologa. Badanie do celów testowych powinno być dobrowolne, a jego uczestnik osobą świadomą celu, jakim jest jego ocena. Są testy skierowane do różnych grup wiekowych oraz dedykowane różnym okolicznościom i potrzebom. 

Joanna Giza - ZnanyLekarz.pl

Pierwszy i jedyny w Polsce
Psycholog 24h w ramach
Krajowego Informatora
www.ostredyzury.pl

Koszt:

  • 1 konsultacja - 200 zł,

  • sesja indywidualna - 200 zł,

  • sesja partnerska - 300 zł,

  • sesja rodzinna - 400 zł,

  • wizyta domowa - 400 zł,

  • opinia pozasądowa - 2 000 zł,

  • warsztaty - 2 000 zł.

Jedyne na rynku
Wizyty domowe