tel. +48 500 832 355

Pomoc w zakresie:

Formy pomocy:

Warsztaty rodzicielskie

jak sama nazwa wskazuje, skierowane są do rodziców i mają charakter grupowy. Żeby zapewnić grupie najlepszy komfort pracy oraz najwyższą skuteczność rekomendujemy liczebność grupy na poziomie: minimum 10/ max.12. osób. W zajęciach może brać udział dwoje rodziców, ale wystarczy, że aktywne będzie – także w warunkach obecności naprzemiennej (jeden czwartek mama, drugi – tata) jedno z rodziców.

Warsztaty umiejętności rodzicielskich, bo tak brzmi cała nazwa modułu, to zajęcia dla osób, dla których najistotniejszym obecnie wymiarem życia jest bycie rodzicem/ opiekunem niepełnoletniego dziecka (nad problemami, wynikającymi z wychowywania dzieci pełnoletnich i dorosłych, a mieszkających np. z dorosłymi rodzicami, pochylimy się w grupach kobiecej i męskiej oraz partnerskiej).

Kogo zapraszamy do pracy w tej grupie?
a/ rodziców, którzy chcą poszerzyć swoje rodzicielskie kompetencje,

b/ rodziców, do których z różnych źródeł (ze szkoły, od specjalistów, od innych dorosłych itp.) docierają informacje, że sobie nie radzą jako rodzice z wychowaniem swoich pociech (bo: dzieci nie radzą sobie w szkole z nauką, bo dziecko np. bije kolegów, jest wulgarne, eksperymentuje z zabronionymi substancjami oraz wykazuje niebezpieczne i ryzykowne zachowania, nie umie stawiać granic, nie radzi sobie z lękami własnymi/systemowymi etc.),

c/ rodziców, skierowanych do nas przez Sąd lub inne instytucje,

d/ rodziców, którzy czują się osamotnieni i poszukują grupy wsparcia.

Dobór do konkretnej grupy warsztatowej będzie uzależniony w pierwszej kolejności od: wieku dziecka i specyfiki problemowej rodziców/dzieci. Decyzja będzie podejmowana po pierwszej konsultacji ze zgłaszającymi się rodzicami.

W ramach warsztatów rodzicielskich zajęcia odbywać się będą w czterech grupach wiekowych:
1. rodzice dzieci w wieku od 0 do 3 lat życia
– niemowlęctwo - tu zadaniami rozwojowymi są:
- adaptacja do życia w ogóle,
- zbudowanie silnej więzi z pierwszoplanowymi opiekunami,
- uzyskanie podstawowego poczucia bezpieczeństwa (obecność rodzica, najedzenie, wyspanie etc.),
- zaznajomienie z treningiem czystości (samodzielne załatwianie się, mycie rąk i buzi, mycie zębów),
- nauczenie się chodzenia,
- nauczenie się przyjmowania stałego pokarmu i samodzielnego spożywania posiłków,
- nauczenie się mówienia,
- nauczenie się kontroli nad własnym ciałem.

2. rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat
– wczesne dzieciństwo - w tej grupie praca będzie zdominowana przez takie zadania rozwojowe jak:
- nauka samokontroli i samodyscypliny,
- nauka polegania na sobie,
- nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
- uczenie się różnic płci i identyfikacji seksualnej,
- kształtowanie się pojęć językowych,
- uczenie się mowy do opisu rzeczywistości społecznej i fizycznej,
- nabywanie gotowości do czytania i pisania oraz wstępne uczenie tychże,
- uczenie się rozróżniania dobra i zła (początki rozwoju sumienia).

3. rodzice dzieci w wieku od 6 do 12 lat
– średnie dzieciństwo - normatywne zadania rozwojowe dla tej grupy to:
- rozumienie świata społecznego,
- rozwijanie umiejętności czytania, pisania i liczenia
- dalsza nauka samokontroli i dyscypliny oraz samodzielności,
- dalszy rozwój świadomości, skali wartości i moralności,
- nabywanie sprawności fizycznych potrzebnych w codziennym życiu, zwłaszcza w zabawach z rówieśnikami,
- wytwarzanie zdrowych postaw wobec samego siebie i wzrastającego/rozwijającego się organizmu – pierwsze granice,
- uczenie się przebywania z rówieśnikami, także bez obecności dorosłych,
- uczenie się właściwych ról męskich lub kobiecych.

4. rodzice dzieci w wieku od 13 do 18 lat
– adolescencja - zadania rozwojowe wieku młodzieńczego to głównie:
- nabycie zdolności elastycznego myślenia,
- uniezależnienie się od rodziców i znaczących opiekunów oraz osiągnięcie niezależności uczuciowej od nich,
- określenie i rozwijanie swojej tożsamości,
- nawiązywanie nowych, bardziej dojrzałych więzi z rówieśnikami obojga płci,
- ukształtowanie roli męskiej lub kobiecej,
- akceptacja zmian zachodzących we własnym organizmie i efektywne posługiwanie się własnym ciałem,
- przygotowanie do zawarcia poważnego związku/ małżeństwa i życia w nim/rodzinie,
- przygotowanie do rozwoju zawodowego (niezależności ekonomicznej),
- rozwijanie ideologii (sieci wartości i systemu etycznego kierującego zachowaniem),
- dążenie i osiągnięcie postępowania odpowiedzialnego społecznie.

Każdy moduł realizowany jest w znormalizowanej strukturze i składa się z etapów, na których odbywają się:
- wstępna analiza i diagnoza problemów jednostkowych/uczestników
- monitoring wejściowy stanu,
- sformułowanie listy celów i priorytetów grupy,
- opracowanie strategii realizacji celów,
- realizacja zmiany,
- działania gruntujące i wzmacniające zmianę,
- monitorowanie wyjściowe stanu po zmianie.

Tematy spotkań w strukturze:
- Ja, Ty, My – jaki jestem, gdzie jestem w świecie, związku, rodzinie?
- Rodzice – jaki jest nasz związek?
- Dziecko – jakie jest, kim jest, co daje/co odbiera, jego silne i słabe strony?
- Moje dziecko/ nasze dziecko – Twoje i nasze problemy (udział dziecka),
- Granice – gdzie, jak i którędy przebiegają moje granice wewnętrzne i relacjach?
- Granice – gdzie, jak i którędy przebiegają/ przebiegać powinny moje granice jako rodzica/granice dziecka wobec mnie?
- Komunikacja intrapersonalna - jakie są moje wewnętrzne komunikaty, skąd pochodzą, komu i czemu służą, co mówią?
- Komunikacja interpersonalna – co komunikuję innym:
a/partnerowi,
b/dziecku,
c/ swojej rodzinie? (rodzaje i metody oraz narzędzia komunikacji),
- Emocje (kontekst intrapersonalny) – czym są, jak je wyrażam, co nimi wyrażam?
- Emocje (kontekst społeczny) – emocje pozytywne, a negatywne a wyrażanie miłości i troski/złości, smutku i lęku w związku oraz w relacji z dzieckiem/emocje dziecka (czy potrafię je czytać i pozwalam na nie dziecku?),
- Wychowanie – co to znaczy i jak wychowywać? (m.in. o roli zabawy, o współczesnych zagrożeniach),
- Rozwój – dokąd, po co, z kim i jak podążamy? Wyzwania, ograniczenia i możliwości – moje/współczesności (praca grupowa z udziałem dziecka).

Ilość spotkań:
12 razy, 1 raz w tygodniu po 2h z przerwą.

Miejsce:
Józefów, 20 min. od Centrum Warszawy, ul. Zawiszy 15

Terminy:
- I turnus (wiosenny): od 13 kwietnia do 15 czerwca - 
(przez pierwszych 8 tygodni - każdy czwartek, potem przez ostatnie 2 tygodnie 2 x tydzień: wtorki i czwartki )                                                                      w godz. 17:00-19:15. 

Koszty:
- warunkiem udziału w warsztatach jest udział w konsultacji rekrutacyjnej płatnej 100 zł. (w celu zapisu na to spotkanie prosimy o zatelefonowanie do psychologa pod nr 500 832 355),
- koszt całego modułu dla jednego z rodziców to 1800 zł.,
- żeby wziąć udział w kursie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł,
- przy opłacie za całość z góry - minimum 14 dni przed uruchomieniem kursu, opłata jednorazowa od osoby będzie wynosić 1500 zł.
- dla zainteresowanych udziałem w odległych turnusach oraz rezerwacją miejsca obligatoryjna jest opłata zaliczki (w formie zwrotnej, gdy warsztaty nie zostaną uruchomione) w wysokości 300 zł. od osoby.
- w cenie turnusu: mata i poduszka medytacyjna, materiały warsztatowe, podręcznik rozwojowy, kawa/ herbata i przegryzka, udział w sesji fotograficznej (rodzinnej lub indywidualnej z dzieckiem), w zajęciach grupowych z logopedą i arteterapeutą i pamiątkowy prezent oraz na specjalne żądanie z ekspertem.

Dane do przelewów:
FREY INSTITUTE Joanna Giza
Józefów 05-410, ul. Zawiszy 15
WBS 85 80150004 0194 2499 3090 0001

Organizator:
FREY Institute
ul. Zawiszy Czarnego 15, Józefów 05-410
NIP: 851-243-03-34
tel. 500 832 355
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.psycholog24h.org

Ważne: uczestnicy, potrzebujący faktur, rachunków, zaświadczeń proszeni są o indywidualne informacje oraz mejle z danymi adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pamiętajmy że deprywacja potrzeb i kryzysy rozwojowe na każdym etapie życia mogą wyzwalać w nas mechanizm kompensacji deficytów, dopominający się zaspokojenia, choćby w formach zastępczych, poprzez np. zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zachowania agresywne i nerwicowe, czy też kontakt z subkulturami i uzależnienia (tak chemiczne, jak i behawioralne).

 

Joanna Giza - ZnanyLekarz.pl

Pierwszy i jedyny w Polsce
Psycholog 24h w ramach
Krajowego Informatora
www.ostredyzury.pl

Koszt:

  • 1 konsultacja - 200 zł,

  • sesja indywidualna - 200 zł,

  • sesja partnerska - 300 zł,

  • sesja rodzinna - 400 zł,

  • wizyta domowa - 400 zł,

  • opinia pozasądowa - 2 000 zł,

  • warsztaty - 2 000 zł.

Jedyne na rynku
Wizyty domowe