tel. +48 500 832 355

Pomoc w zakresie:

Formy pomocy:

KRYZYSY. To z reguły punkty zwrotne, będące przesileniem w życiu jednostek, konsekwencją których jest albo pogorszenie dotychczasowego stanu (m.in. kryzys negatywny, regres) albo polepszenie (m.in. kryzys pozytywny, pozytywna dezintegracja, progres, wzrost posttraumatyczny) albo homeostaza. Kryzys może być życiowy (egzystencjalny – np. sensu życia), emocjonalny (zaburzenie w odbiorze i artykulacji własnych uczuć w efekcie jakiegoś zdarzenia), rozwojowy (może go odczuwać np. 50-letni Europejczyk, któremu nie udało się założyć własnej rodziny – efekt dysonansu, pomiędzy własnymi potrzebami, normami społecznymi a realiami życia), sytuacyjny i strukturalny (rozumiane jako każde nagłe zakłócenie normalnego biegu wydarzeń w życiu jednostki lub całych społeczeństw, wymagające przeprowadzenia remanentu zysków i strat (np. Teoria Zachowania Zasobów; Hobfoll, 2006) i rewaloryzacji dotychczasowych sposobów myślenia i działania. Mówi się, że osoba przechodzi kryzys, gdy następuje – życiowe, bądź psychiczne  nagłe zakłócenie jej „normalności” (czynnikami kryzysogennymi, czy też spustowymi mogą być: utrata pracy, śmierć kochanej osoby, udział w wypadku komunikacyjnym lub losowym, wydarzenie traumatyczne). Jednym z celów terapii kryzysu (tzw. interwencji kryzysowej) jest przywrócenie osobie, doświadczającej kryzysu, wiary we własny siły i wewnątrzsterowności oraz przekonania, że jest „kowalem swojego losu” (tzw. wewnętrzne umiejscowienie kontroli; Rotter, 1966; vide: Kwestionariusz Rottera).         

Joanna Giza - ZnanyLekarz.pl

Pierwszy i jedyny w Polsce
Psycholog 24h w ramach
Krajowego Informatora
www.ostredyzury.pl

Koszt:

  • 1 konsultacja - 200 zł,

  • sesja indywidualna - 200 zł,

  • sesja partnerska - 300 zł,

  • sesja rodzinna - 400 zł,

  • wizyta domowa - 400 zł,

  • opinia pozasądowa - 2 000 zł,

  • warsztaty - 2 000 zł.

Jedyne na rynku
Wizyty domowe