Psycholog 24H - Zespół

Kilka słów o nas

Kim jesteśmy:

„Psycholog 24h pracuje we wszystkich nurtach i modalnościach. Wśród nas znajdziesz energicznych interwentów kryzysowych, introwertywnych egzystencjalistów, ciepłych systemowców, dojrzałych psychotraumatologów, zdystansowanych psychoanalityków, dyrektywnych i konkretnych behawiorystów, cierpliwych dialogistów, oczytanych narratologów, nietuzinkowych arteterapeutów, sceptycznych filozofów i uważnych Gestaltowców”.

Joanna Giza
Dyrektor

Nasz zespół:

Joanna Giza - Psycholog24H - pomoc psychologiczna

Umów wizytę:

Joanna A. Małgorzata Giza - ZnanyLekarz.pl

Joanna Giza

Jestem założycielką, dyrektorką i właścicielką Punktu Interwencji Kryzysowej PSYCHOLOG24H. Z wykształcenia jestem psychologiem ds. interwencji kryzysowej, hipnoterapeutą klinicznym,  filozofem-etykiem, psychoterapeutą i pedagogiem (pracowałam w liceum jako nauczyciel polonista i etyk oraz wykładowca akademicki logiki dla przyszłego personelu ratowniczego i lekarsko-pielęgniarskiego w PAM w Szczecinie) oraz dziennikarzem – publicystą i krytykiem literackim, przez wiele lat związanym m.in. z TVP Szczecin, TVP Kulturą, Zwierciadłem, Forum Akademickim, Kurierem Szczecińskim. Pisałam poezję i publicystykę społeczno-kulturalną jako publicysta i krytyk literacki m.in. do Pograniczy, Studium, FA-ART, Feminoteki, Gender w weekend, Kresów i Pograniczy w literaturze, czy Biura Literackiego i Stetinum.pl. Od 1998 roku byłam animatorem kultury niezależnej i pozarządowej, aktywnie związanej z Partią Zieloni 2004 (kilkuletnia współprzewodnicząca tej partii w zachodniopomorskim), zainicjowałam i prowadziłam, pod egidą stowarzyszeń ArteFakt i fundacji Frey Institute, takie ogólnopolskie projekty jak: Kawiarnia Poetycka, ArteFaktornia, Afryka Fest 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. Współpracowałam m.in. z Feminoteką, Ośką, Letnią Szkołą Feminizmu na UW, brałam udział jako doktorantka w kilku konferencjach naukowych, poświęconych Queer Theory i Gender Studies. Przez wiele lat byłam pełnoetatowym marketingowcem i PR-owcem oraz specjalistą ds kultury i organizacji pozarządowych w takich instytucjach samorządowych, miejskich i państwowych jak Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Szczecina, Zamek Książąt Pomorskich, Ministerstwo Kultury i Państwowe Muzeum Etnograficzne, prowadząc równolegle aktywności w NGO’s, m.in. we współpracy z Janką Ochojską nt. pomocy dla Afryki, czy na temat akcji promocji czytelnictwa, pisania oraz popularyzacji amatorskiego teatru i narratologii (dziś kontynuuję to pierwsze zainteresowanie za pośrednictwem terapii autonarracyjnej czy storytelling’u). Rozwijałam w Szczecinie także scenę Slam Poetry oraz wydawałam pismo ArteFakt. W 2010 roku odkryłam ponownie (wcześniej uprawiałam Buddyzm Zen i medytację w tym porządku), że moją drogą jest psychoterapia i psychologia, zwłaszcza w ujęciu jungowskim. A że i buddyzm i filozofia mają wspólny korzeń w szeroko rozumianej psychologii, postawiłam wszystko na jedną kartę i postanowiłam ukończyć kolejne studia dla magistrów, tym razem na psychologii klinicznej oraz podyplomowe na psychologii interwencji kryzysowej i psychotraumatologii oraz psychoterapię i zacząć pracować w zawodzie psychologa i terapeuty. Moja własna psychoterapia, przygotowująca mnie docelowo do tej pracy, trwała ponad 10 lat! Od 2012. sama prowadzę terapie, interwencje kryzysowe, konsultacje oraz warsztaty rozwojowe (głównie trudnych i złożonych problemów, będące najczęściej Traumami – pojedynczymi lub- złożonymi) jako psychotraumatolog, interwent kryzysowy, mediator rodzinny oraz psychologiczny diagnosta (z wykształcenia jestem także biegłym sądowym – obecnie nieaktywnym i poza obowiązującą listą sądową) w zakresach: etyki, uzależnień, przemocy, rodziny i rozwodów, ale także opiniując w innych dziedzinach: pedagogiki, organizacji, zarządzania i marketingu. Bywam także coachem i project managerem. Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych (m.in. EMDR – pełne dwustopniowe szkolenie, uprawniające mnie do prowadzenia terapii Traumy, PTSD, Zaburzeń Dysocjacyjnych oraz Traum Złożonych, Krótkoterminowa Terapia Interwencji Kryzysowej, CBT – Racjonalna Terapia Zachowania RTZ, Terapia Złości i Agresji u dzieci i młodzieży, Opiniowanie psychologiczne i pedagogiczne, Rysunek projekcyjny jako uzupełniająca metoda diagnostyki dzieci i dorosłych, DBT, Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT, Mindfulness – MBSR, Medytacja chrześcijańska w szkole/ pracy, Terapia Schematu Par, terapia systemowa rodzin – Genogram, Krótkoterminowa Terapia Strategiczna, terapia zaburzeń psychosomatycznych i konwersyjnych oraz PTSD i Complex PTSD Desnos itd, hipnoterapia kliniczna: analogowa i niewerbalna ) i szkoleniach instytucjonalnych, jako członkini m.in. Polskiego Towarzystwa Mindfulness, PTEMDR, PTP i PTE . Jako była biegła sądowa po studiach podyplomowych opiniuję i diagnozuję psychologicznie oraz pedagogicznie. Jako literaturoznawca – narratolog (studia magisterskie z pedagogiki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Szczecińskim) nadal dużo czytam i piszę (recenzje, szkice krytyczne, teksty krytyczno-literackie, eseje) i publikuję w periodykach krytyczno-literackich, mam swojego bloga na NaTemat.pl oraz na stronie Psycholog24h.pl oraz dokładam starań w finalizację przewodu doktorskiego z nauk humanistycznych). I to jest jeden z wymiarów na którym funkcjonuję i się rozwijam. Drugim równoległym i wzbogacającym jest wymiar osobisty – rodzinny. Wierzę w ludzi i wierzę ludziom oraz w siły witalne życia

Specjalizacje:

Konsultacje
Opiniowanie
On-line
In vivo
Poradnictwo
Terapia par
Terapia EMDR
Interwencja kryzysowa
Terapia narracyjna
Badania psychologiczne
Terapia indywidualna
Programy uważnościowe
Terapia uzależnień
Hipnoterapia
Doradztwo zawodowe
Terapia dzieci i młodzieży

Robert Olszański

Przez blisko 30 lat wykładałem na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziłem zajęcia na siedmiu innych uczelniach. Współzałożyłem Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów UW. Prowadziłem m.in. zajęcia na studiach podyplomowych (SWPS) oraz w ramach studiów MBA (IZMA). Współzałożyłem firmę szkoleniowo-doradczą YES- CONSENSUS. Jestem członkiem Instytutu Rozwoju TROP. Byłem pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem ogólnopolskich międzyuczelnianych turniejów negocjacyjnych. Prowadziłem rodzinę zastępczą dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych. Pracowałem z osobami uzależnionymi, podejmowałem interwencje w sytuacjach kryzysowych (n.p. próby samobójcze, przemoc domowa). Zajmuję się problemami wychowawczymi, rodzinnymi i małżeńskimi. Prowadzę mediacje – współzałożyłem i przez kilka lat byłem w zarządzie firmy Mediatorzy.pl.
Byłem konsultantem i ekspertem w programach realizowanych w ramach środków pomocowych. Przeprowadziłem kilkaset szkoleń m.in. dla podmiotów gospodarczych, administracji centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Specjalizacje:

Mediacje Negocjacje
Terapia indywidualna
Doradztwo zawodowe
Konsultacje
Poradnictwo
Wizyty domowe
Interwencja kryzysowa
Terapia rodzinna
Terapia dzieci i młodzieży
Robert Olszański - Psycholog24H - pomoc psychologiczna

Umów wizytę:

Robert Olszański - ZnanyLekarz.pl
Terapia somatyczna

Umów wizytę:

Robert Frey - ZnanyLekarz.pl

Robert Frey

Postudiowałem Psychologię, chciwie Filologię Polską, wnikliwie Filozofię i chwyciłem trochę Informatyki. Obecnie podążam w kierunku psychosomatologi  i psycholistyki na podyplomowych kierunkach “Psychosomatyka”, Fizjoterapia i masaż”, “Neurpsychologii” oraz “Psychotraumatologii”.

Odpowiedniość

– mam swoje lata i wiele już w rękach życia zmieliłem. Służyłem pomocą i towarzyszyłem w szerokich problemach dzieci i dorosłych, obejmując terapie krótko i długoterminowe.

Nauczałem przedmiotów w szkołach podstawowych, prowadziłem zajęcia z informatyki i psychologii dla studentów UKSW, AM i PW, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkoliłem ponad pół tysiąca osób.

Pięknie opętany w rozszalałe myśli i barani upór, nawłóczył mnie los mój po drogach Afryki, Ameryki Północnej, Azji i Europy – zrozumiałem wówczas, że “miękkie fotele, nie uczą wiele”. Malowałem, remontowałem, sprzątałem, ogrodniczyłem. A prawdopodobnie były to tylko poszukiwania i pytania o sens życia.

Zakładałem sklepy internetowe, zbudowałem i zorganizowałem “Szkołę Linuxa”, informator: www.ostredyzury.pl prowadziłem kilkanaście firm. Ale dostrzegłem, że w zdobywaniu tym, życiu tak pędnym wytruwam się i okaleczam rodzinę.

A jestem ojcem dla ośmiorga własnych dzieci – wiem, gdzie dzieci te zakręcają, jakie dźwignie kreatywności należy, przyłożyć by zainspirować do samodzielności i społecznej pożyteczności. Widzę na czym gubią się rodzice.

Długo pracowałem w środowisku uzależnionych. Asystowałem i mediowałem przy procesach rozwodowych. Gasiłem wulkany nienawiści w związkach, rozluźniałem zaciśnięte gniewem pięści mężów. Dobywałem ściśniętych ze studni kryzysów życiowych, uprawiałem terapie filozoficzną i pedagogiczną. Trzymałem tych, którym nagle kończy się droga.

Źródła:

– jest mi bliskie widzenie i działanie Irwina D. Yaloma. Czerpię ze współzależności umysłu i ciała – pielęgnuję ich harmonię. Wsłuchuję się w ich współbrzmienie. Spełnia mnie dłuto i słowo. Wtedy wiodę w: zarzeźbione samochody i twarze – www.decorcars.com , lustra – www.pracownialico.pl, słownik neologizmów poetyckich – www.slownikneologizmow.pl.

Klucze:

– lubię pracować przypatrując się przez soczewki egzystencjalizmu, holistyki, psychosomatyki i matrycy systemów rodzinnych. Kierując się intuicją korzystam z wielu możliwości i nurtów.

Zatem, jeśli szukasz tylko jednej drogi – czy to ortodoksyjnej psychoanalizy, czy ukierunkowania poznawczo – behawioralnego,  czy psychodynamiki czy innej sztywnej reguły – nie umawiajmy się na współpracę. Cóż, nie preferuję także konsultacji czy terapii on-line – muszę Państwa mentalnie dotknąć i czuć, głęboko sczytać. Technologia cyfrowa wiedzie na skróty do ledwie powierzchownej relacji ale wiem, że niekiedy nie można inaczej.

Specjalizacje:

Konsultacje
Arteterapia
Somatyka
Coaching
Poradnictwo
Opiniowanie
Coaching
Doradztwo zawodowe
Interwencja kryzysowa
Terapia par
Terapia grupowa
Terapia rodzinna
Terapia indywidualna
Wizyty domowe
Negocjacje Mediacje
Terapia uzależnień